Tarieven en vergoedingen

Osteopathische behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed bij een aanvulllende verzekering. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) wat nodig is voor u om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor meer informatie kunt u uw eigen verzekeraar bellen of de site www.osteopathie.nl raadplegen.

Een consult duurt ongeveer 50 minuten en kost 100 euro.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.